תאור הסדנה


TREATING DISGUST ACROSS THE DISORDERS

יום שני, 26 במאי

גועל הינו אחת מהתחושות המרכזיות ונגזרותיו כגון גועל-עצמי כמעט ולא נחקרו עד כה. תחושת גועל קשורה להימנעויות פוביות, אולם חשיפה הינה פחות יעילה לגועל בהשוואה לחרדה. יתר על כן, אמונות שקשורות לגועל עפ"ר אינן נגישות לאדם. מעוררי תחושת גועל כוללים: אכילה, מאכלים, הפרשות, מין ומוות. קיים גם גועל בינאישי וגועל שקשור למוסר. בסדנה נתרכז בטיפולים להפרעות נפשיות עם מרכיב ניכר של גועל, כגון פחד להזדהם בכפייתיות, פחדים ממוות, ופוביות ספציפיות מהקאה, דם ופציעות. פוביה ספציפית מהקאות לעיתים קשורה להפרעת אכילה כגון אנורקסיה נרווזה. כפייתיות שמתאפיינת בחשש מהידבקות בזיהומים לעיתים הינה חלק מהפרעת אכילה כשהיא קשורה לגועל מהגוף והתעללות מינית. בנוסף יודגמו טיפולים להפרעות עמידות לטיפול כגון כפייתיות שמתאפיינת בחשש מהידבקות (ללא מגע פיזי), וכן חשש ממוות כחלק מכמה אבחנות. כמו כן יוצגו הפרעות מיניות שבבסיסן מרכיב ניכר של תחושת גועל. (המרכיב של גועל-עצמי בהפרעה בדימוי גוף תוצג בסדנה השנייה שתוקדש כולה להפרעה בדימוי גוף).
הנושאים המדויקים שיילמדו בסדנה והביבליוגרפיה לסדנה זו נמצאים בתיאור הסדנה באנגלית.

Disgust is a core emotion and its derivatives such as self-disgust (shame and contempt) have been a neglected area in research. It is part of the threat systems. Disgust is associated with phobic avoidance but standard exposure is less effective for disgust than for anxiety. Furthermore beliefs associated with disgust are often inaccessible. Disgust elicitors include eating/food; excreting; sex and death but there is also inter-personal disgust and moral disgust. We will focus on the treatment of disorders that have a large component of disgust or self-disgust, namely fears of contamination and mental contamination in obsessive-compulsive disorder, fears of death and specific phobias of vomiting and blood and injury phobia. A specific phobia of vomiting may present with restricting and disordered eating like anorexia nervosa. Contamination OCD is often part of an eating disorder when it may be associated with body disgust and sexual abuse. Mental contamination in OCD (without any physical contact) is especially difficult to treat. A fear of death is often part of health anxiety/OCD or specific phobia. Certain sexual practices often have a significant component of disgust unless they are conducted in a loving relationship and are often associated with sexual dysfunction. (The role of self-disgust in body dysmorphic disorder will be covered in a separate workshop).

Learning Objectives:
By the end of the workshop, participants will:

 1. Be knowledgeable about the emotion of disgust and derivatives such as self-disgust (shame), guilt, contempt, hatred, and its measurement
 2. Understand latest findings in research on conducting exposure/ behavioural experiments and imagery rescripting
 3. Assess and treat a specific phobia of vomiting
 4. Assess and treat a fear of death in health anxiety and blood and injury phobia
 5. Assess and treat fears of physical and moral contamination in OCD
 6. Consider the role of compassionate mind training in regulating the threat system for disgust

References:

 • Olatunji, B.O, Mckay, D.(2008) Disgust and Its Disorders: Theory, Assessment, and Treatment Implications. American Psychological Association
 • Rachman, S. (2006) The Fear of Contamination: Assessment and treatment. Oxford University Press
 • Veale, D (2009) Treating a Specific Phobia of Vomiting. The Cognitive Behaviour Therapist, 2, 272–288
 • Veale, D, Murphy, P, Ellison, N, Kanakam, N, Costa, A (2012). Auto-biographical memories in people with a specific phobia of vomiting. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry 44, 14-20
 • Veale, D, Willson, R, (2006) Overcoming Obsessive Compulsive Disorder. Robinson
 • Willson,R, Veale, D. (2009) Overcoming Health Anxiety. Robinson. Chapter on Overcoming fears of death

TREATING BODY DYSMORPHIC DISORDER

יום שלישי, 27 במאי

הפרעה בדימוי גוף מוגדרת ב-DSM כעיסוק יתר בפגם מדומיין בהופעה החיצונית שנחווה ע"י האדם ושאינו נראה ע"י האחרים. ההפרעה מתאפיינת בדימוי גופני עצמי מסולף שמלווה בהתנהגויות ביטחון רבות כגון: בהייה במראה, ניסיונות הסוואה, חיטוט בעור, רומינציות או השוואת ה"פגם" לאנשים אחרים. למטופלים אלה איכות חיים ירודה, הם מבודדים חברתית, והם בסיכון גבוה להתאבד. חיטוט בעור (skin picking) מתואר גם כהפרעה נפרדת ב- DSM-5כשאינו קשור להפרעה בדימוי גוף. הסובלים מהפרעה בדימוי גוף פונים רבות לטיפולים קוסמטיים וניתוחים פלסטיים מיותרים. CBT וטיפול תרופתי ב-SSRIs נמצאו יעילים להפרעה זו. שיטת הפיכת-הרגלים (Habit reversal) נמצאה יעילה לחיטוט בעור. הגישה הטיפולית להפרעה בדימוי גוף ניתנת ליישום בטיפול גם בהפרעה בדימוי גוף כחלק מהפרעות אכילה.
הנושאים המדויקים שיילמדו בסדנה והביבליוגרפיה לסדנה זו נמצאים בתיאור הסדנה באנגלית

Body Dysmorphic Disorder (BDD) is defined in DSM as a preoccupation with a perceived defect in one’s appearance, which is not noticeable to others. The preoccupation is associated with a distorted felt body image with many “safety seeking” behaviours such as mirror gazing, camouflaging, skin-picking, ruminating or constant comparing of one’s defect to others. Such patients have a poor quality of life, are socially isolated and are at high risk of committing suicide. Skin-picking may also be described as a separate disorder in DSM-5 when it is unrelated to BDD. People with BDD often have needless dermatological treatment and cosmetic surgery.
Cognitive behaviour therapy and SSRI medications are recommended for treating BDD. Habit reversal is recommended for skin-picking. The approach to treating BDD can also be used for treating body image problems in eating disorders.

Learning Objectives:
By the end of the workshop participants will:

 1. Recognize and diagnose BDD and differentiate it from eating disorders, body integrity identity disorder, social phobia, and depression in DSM-5 and planned ICD11
 2. Understand a cognitive behavioural model of BDD and the factors that maintain the symptoms including the function of processes such as comparing self with others; being excessively self-focused; camouflaging one’s appearance; monitoring and avoiding social threats such as shame, rejection and ridicule from others
 3. Use various assessment scales and conduct a functional analysis of cognitive processes and behaviours that are used as safety seeking
 4. Assess and help clients wanting cosmetic procedures
 5. Devise strategies for engagement and change in BDD with a focus on ceasing ruminating and comparing, dropping of avoidance and safety behaviours and rescripting imagery, use of compassionate mind training and habit reversal for skin-picking
 6. Understand the guidelines for treating BDD and the role of medication

References:

 • Neziroglu, F, Khemlani-Patel, S., Veale, D (2008) Social Learning Theory and Cognitive Behavioral Models of Body Dysmorphic Disorder. Body Image 5 (1), 28-38
 • Veale, D & Gilbert, P. (in press) Body Dysmorphic Disorder: the functional and evolutionary context and a compassionate mind.
  Journal of Obsessive Compulsive and Related Disorders
 • Veale, D. & Neziroglu (2010) Body dysmorphic disorder: a treatment manual Wiley: Chichester.
  http://dx.doi.org/10.1016/j.jocrd.2013.11.005
 • Veale, D., Willson, R, Clarke, A. (2009) Overcoming Body Image Problems (including BDD). Robinson

משתתפי שתי הסדנאות יקבלו חומר כתוב (handouts) לסיוע בטיפול